pic1.png, 77kB

Stručný popis projektu

Zaměstnanci společnosti LK Advisory, zařazení do kategorií 1 a 2 dle metodiky CZ ISCO, se budou vzdělávat v oblasti měkkých manažerských dovedností. Bude se jednat zejména o kurzy zaměřené na efektivní komunikaci, asertivní jednání, řízení podniku, hodnocení, projektové řízení, koučink, apod. Administrativní pracovníci zařazení do kategorie 4 se budou vzdělávat v oblasti právního minima, smluvních vztahů, ekonomických kurzů, apod.

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zajištění souladu jejich kvalifikační úrovně s aktuálními požadavky trhu práce, měnící se legislativou a s potřebami zaměstnavatele.

Výsledky projektu

Realizací projektu bude zvýšena úroveň znalostí a dovedností zapojených zaměstnanců.

Projekt "Profesní vzdělávání zaměstnanců firmy LK Advisory, s.r.o." je spolufinancován Evropskou unií.